Postavljanje olive

Da bi svaki put dobro postavili individualnu olivu u uho potrebno je strpljenje, vježbanje i pažnja.Ako budete imali problema sa stavljanjem olive obratite se Vašem specijalisti za slušne aparate.

Prvo postavite individualnu olivu u uho a zatim postavite aparat iza uha.

· Palcem i kažiprstom uhvatite cjevčicu na individualnoj olivi. Uhvatite cjevčicu na dijelu blizu ulaska cjevčice u olivu. Gornji dio olive treba da stoji okrenut prema gore. Kanalni dio olive treba da stoji okrenut prema ulasku u ušni kanal.

· Ako imate poteškoća prilikom stavljanja olive, drugom rukom povucite ušnu školjku na dole, ili vrh ušne školjke povucite nazad i na gore.

· Stavite olivu na ulaz u kanal. Pazite da ne savijete ruku ili cjevčicu. Gurnite kanalni dio olive u ušni kanal. Repić na olive treba da stoji na gore i da stane na svoje mjesto.

· UkolikoVaše uho postane nadraženo od pokušaja da stavite olivu, namažite kremomspoljne ivice olive da bi lakše ušla na svoje mjesto.Pazite da krema ne dospje do rupice za izlaz zvuka na olivi.Ako je uho i dalje nadražno i/ili crveno, obratite seVašemspecijalisti za slušne aparate.

Pogledajte se u ogledalo. Ako je repić vidljiv, to znači da nije dobro postavljen.

Pređite kažiprstom preko uha. Ako pod prstom osjetite repić olive, to takođe znači da nije postavljena kako treba. Kažiprstom pritisnite repić tako da uđe u hrskavicu. Možete se pomoći drugom rukom tako što ćete povući ušnu školjku, da olakšate postavljanje.

 


 Postavljanje slušnog aparata

· Kada dobro postavite individualnu olivu, postavite slušni aparatiza uha. Pazite da ne presavijete cjevčicu koja povezuje aparati olivu.

Vađenje individualne olive i slušnog aparata

· Podignite slušni aparat koji stoji iza uha.

· Kažiprstom izvucite repić olive iz ušne školjke.

· Uhvatite za repić.

· Pomerite repić prema napred.

· Lagano izvucite individualnu olivu iz uha držeći za repić.

Važno

Nemojte vaditi individualnu olivu povlačeći slušni aparat. Tako možete razdvojiti aparat i olivu ili oštetiti cjevčicu.


 Postavljanje CIC aparata u uho

Da bi svaki put dobro postavili aparat u uho potrebno je strpljenje, vježbanje i pažnja.

Ukoliko imate poteškoća sa stavljanjem aparata  obratite se Vašem specijalisti za slušne aparate.

· Aparat za desno uho je  obilježen crvenom a aparat za lijevo uho plavom bojom.

· Aparat za desno uho stavljate desnom a aparat za lijevo uho lijevom rukom.

· Držite slušni aparat palcem i kažiprstom sa mikrofonom okrenutim naprijed.

· Kanalni dio aparata postavite u otvor ušnog kanala.

· Drugom rukom lagano povucite  ušnu školjku na dole dok aparat gurate u ušni kanal sve dok ne  osjetite da stoji sigurno.


 

Bezbednosna uputstva

Slušni aparati i baterije mogu biti opasni ako se progutaju ili nepropisno koriste. Ovakvi postupci mogu dovesti do ozbiljnih povreda, trajnog oštećenja sluha, te čak i do fatalnog ishoda.

Prije korišćenja slušnog aparata, u potpunosti se upoznajte sa opštim upozorenjima i sa sadržajem ovog upustva.

• Slušne aparate treba koristiti samo u skladu sa uputstvima i podešavanjima od strane stručnog osoblja. Nepropisna upotreba ili neodgovarajuče podešavanje mogu dovesti do trajnog oštećenja sluha.

• Nikada nemojte davati drugim licima da koriste Vaš slušni aparat jer je aparat podešen u skladu sa Vašim potrebama i može dovesti do trajnog oštećenja sluha kod druge osobe.

• Udarac po uhu dok nosite slušni aparat može biti opasan. Izbjegavajte nošenje slušnog aparata kada se bavite sportovima koji uključuju fizički kontakt (npr. ragbi, fudbal i slično).

• Slušne aparate, njihove djelove i dodatke držite van domašaja osoba koje ih mogu progutati ili na drugi način naneti sebi povrede.

• Baterije držite van domašaja djece, kućnih ljubimaca ili osoba sa mentalnim smetnjama

• Redovno čistite Vaše aparate. Mikroorganizmi na zaprljanim aparatima mogu izazvati iritaciju kože.

• Budite pažljivi sa baterijama koje cure jer je ova tečnost vrlo štetna.

• Nikada ne punite baterije koje nisu predviđene za punjenje.

• Nikada nemojte mjenjati bateriju ili podešavati Vaš slušni aparat u prisustvu djece ili osoba sa mentalnim smetnjama.

• Nikada ne stavljajte slušne aparate ili baterije u usta jer vrlo lako možete progutati.

• Baterije čuvajte odvojeno od ljekova jer se lako može desiti da ih uzmete umjesto pilula.

• U slučaju da progutate slušni aparat ili bateriju odmah se obratite lječniku.

• Zapamtite da postoji mogućnost da slušni aparat iznenada prestane da radi. Imajte to na umu kada ste u saobraćaja ili kada na drugi način zavisite od zvučnih upozorenja.

• Alate za čišćenje aparata nikada ne stavlajte u otvor za mirkofon ili zvučnik jer možete oštetiti aparat. 

 


 

Za dodatne informacije nazovite 051 315 662, 051 327 310, 066 00 22 77 ili saznajte više putem e-maila    Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.