Postoje mnogi faktori koji mogu uticati na sluh, uključujući:

• dugotrajnu izloženost buci
• nasledni faktor
• bolest


• reakcije na lekove
• povrede
• cerumen
• starost

Neki od mogućih uzroka oštećenja sluha u odrasloj dobi


• često posjećivanje bučnih barova i klubova s bučnom glazbom,
• česti odlasci na bučne rock i pop koncerte,
• preglasno i često slušanje walkmana,
• dugotrajne vožnje motorom (osobito za cross), čamcem s izvan-brodskim
motorom, skuterom za vodu, snow-mobilom i sl.,
• česti rad s bučnim alatima (npr. za obradu drveta, metala i kamena),
• češća izloženost ugljičnom monoksidu (npr. u podzemnim garažama i
automehaničarski radionicama),
• prečesto i dugotrajno uzimanje nekih antibiotika kao i uživanje duhana i
alkohola.

SIMPTOMI OŠTEĆENJA SLUHA KOD DJECE
(ŠKOLSKI UZRAST)

dijete često sjedne vrlo blizu televizora ili radija ako gleda/sluša program,
• dijete reagira samo kada mu se obraćamo iz velike blizine (licem u lice),
• dijete više reagira na naše geste nego na govor,
• učestalo nas traži da mu ponovimo što smo rekli,
• dijete govori preglasno,
• dijete govori u visokom registru (glas je pomalo ''kreštav'' i ''piskutav''),
• dijete slabo i sporo usvaja nove riječi,
• siromašan rječnik i oskudno jezično izražavanje,
• prati s naporom govor drugih osoba,
• preferira više jedno uho kod slušanja (to uho usmjerava prema govorniku),
• često pogrešno interpretira što smo mu rekli,
• dijete izbjegava velike grupe osoba gdje slušanje može biti otežano ili frustrira.