Vaš audiogram i Vaši utisci koliko dobro čujete u različitim slušnim okruženjima pomažu u određivanju optimalnog podešavanja Vaših slušnih aparata. Vaš specijalista za slušne aparate ispituje koliko Vi dobro čujete sa aparatima da bi ih on podesio. On će Vas naučiti kako da koristite slušne aparata i kako da najbolje čujete u različitim situacijama. Takođe će Vas posavjetovati kako da komunicirate dok nosite slušne aparate, pomoće Vam da uvježbate stavljanje i skidanje slušnih aparata i uputiti Vas kako da čistite i održavate slušne aparate kao i kako se pravilno rukuje sa baterijama.

 

Uobičajeno je da poslije nekoliko dana nošenja dođete na kontrolni pregled. Vi treba da nosite Vaše nove slušne aparate nekoliko dana u uobičajenim okruženjima. Možete i da vodite dnevnik da biste zabilježili utiske o zvukovima koje čujete. Na osnovu toga koliko ste dobro čuli u Vašim svakodnevnim okruženjima Vaš specijalista za slušne aparatem može da uradi dodatno podešavanje aparata ako je to neophodno.