II 6.3. Slušna medicinska sredstva

Član 44.

Pravo na slušna medicinska sredstva obuhvata pravo na slušni aparat i individualnu olivu, u pravilu za jedno uvo.

 Član 45.

Pravo na slušni aparat i individualnu olivu, ima: a) osigurano lice do navršene 18 godine života, koje ima obostrano trajno oštećenje sluha preko 40 dB u govornom području do 2000 Hz, b) osigurano lice od 18 do navršene 26 godine života, koje je na redovnom školovanju, kod obostranog trajnog oštećenja sluha preko 60 dB u govornom području do 2000 Hz, i v) radno-aktivno osigurano lice koje radi kao prosvjetni radnik ili obavlja poslove koji pretpostavljaju obaveznu komunikaciju sa strankama, što se dokazuje potvrdom poslodavca, kod obostranog trajnog oštećenja sluha preko 60 dB u govornom području do 2000 Hz.

Član 46.

Osigurano lice nema pravo na slušni aparat u slučaju: a) da je sluh na jednom uvu uredan (na nivou 20 dB u govornom području do 2000 Hz) i dovoljan za obavljanje većine poslova, normalno školovanje i za poslove na kojima nije potrebno binauralno slušanje, i b) totalne gluvoće bez rezidualnog ostatka.

 

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju, kao i svaku vrstu pomoći oko eventualnih problema nastalih u proceduri za nabavljanje slušnog aparata putem FZO RS.

051 315 662 , 051 327 310, 066 00 22 77