Tinitus je osećaj zvuka u uvu bez odgovarajućeg vanjskog podražaja. Zvuk se može manifestovati kao zujanje ili šum. Tinitus nije bolest, nego je simptom, koji može da izazove velik broj stanja i bolesti (npr. upale uva, strana tijela u uvu), i nuspojava koju izazivaju neki lekovi (npr. aspirin).

Tinitus može biti prisutan u oba ili samo u jednom uvu. Razlikuje se i frekvencija pojedinih tinitusa. Takođe tinitus prema vremenu trajanja možemo podeliti na kontinuirani i periodični.

Faktori koji utiču na nastanak tinnitusa mogu biti:
• izloženost buci
• gubitak sluha zbog izloženosti buci
• lekovi
• cranial trauma (moždana trauma)
• bolesti (npr. metabolizma, poremećaja cirkulacije)
• psihički ili fizički stres 

Ako patite od tinnitus-a možda već znate da ga nije lako lečiti. Prvi korak ka uspehu je priznavanje činjenice: ako je tinnitus hroničan, možda nikada neće potpuno nestati. Međutim, uz određene stručne savete i uobičajenu terapiju možete drastično smanji negativne posledice.

Jedan od ključnih faktora za lečenje tinnitus-a je da naučite da ga kontrolišete. Siemens je razvio dva modela slušnih aparata Siemens Life i Pure Carat koji posebnim programom za kontrolu tinnitus-a pomažu pacijentma da mogu doći do velikog olakšanja.

Kontrolisanje tinnitus-a pomoću ovih slušnih aparata je zasnovano na ideji odvraćanja pažnje od uznemirujućih zvukova u ušima. Oni olakšavaju ponovno slušanje „spoljašnjih“ zvukova, umesto stalnog koncentrisanja na one dosadne i uznemirujuće „unutrašnje“ zvuke. Ovo se postiže emitovanjem zvuka koji skreće fokus pažnje daleko od tinnitus-a.

Siemens Life i Pure Carat kao kontrolni uređaji za tinnitus
Ukoliko želite da koristite Siemens Life ili Pure Carat kao uređaj za kontrolu tinnitus-a, možete da izaberete jedan od četiri različita terapijska signala. Kada pronađete onaj koji najbolje odgovara vašem tinnitus-u, vaš specijalista za slušne aparate može fino podesiti terapijski signal, tako da tinnitus bude potisnut. Nakon toga, uvek možete da podesite jačinu zvuka jednostavno i diskretno koristeći daljinski upravljač.

Istovremeno uređaj za kontrolu tinnitus-a i slušni aparat
Preko 50 procenata ljudi sa tinnitus-om pogođeno je i oštećenjem sluha. Siemens Life može da se koristi kao slušni aparat samostalno ili u mešovitom slušnom i tinnitus modu. U ovom slučaju terapijski signal je fiksiran za širokopojasnu buku, koju vaš specijalsita za slušne aparate može fino podesiti za uspešnu tinnitus terapiju.

Hyperacusis i mogućnost poboljšanj

Kada se određeni zvukovi iz okruženja doživljavaju kao “bolno glasni”, to stanje je poznato kao hyperacusis. Zahvaljujući fleksibilnom programiranju, Life aparati mogu da se koriste za neke hyperacusis tretmane i da pruže udobnost korisniku.