Ljudsko uvo je veoma kompleksan sistem analize zvuka. Sposoban je da detektuje zvukove nevjerovatno širokog opsega intenziteta i frenkvencije. Obično opisujemo uvo u tri glavna dijela: spoljašnje uvo, srednje uvo i unutrašnje uvo.

Spoljašnje uvo služi kao prikupljač zvukova. Zvučne vibracije izazivaju pokrete bubne opne koja je povezana sa lancem tri malene koščice u srednjem uvu. Sistem srednjeg uva služi da intenzivira energiju zvučnih vibracija i prenese ih do kohlee u unutrašnjem uvu. Kohlea je ustvari organ čula sluha. Unutar kohlee nalaze se hiljade slušnih ćelija koje su povezane sa vlaknima slušnog nerva. Ove slušne ćelije su osetljive na različite frenkvencije i intenzitete zvuka.

Zvučne vibracije koje ulaze u kohleu izazivaju da slušne ćelije proizvode elektro-hemijske signale koje putuju kroz slušni nerv do mozga gdje bivaju prepoznati kao zvuk.

 

Osoba koja ima zdrav sluh može čuti sve od najfinijeg šapata povetarca do buke motora aviona koji poljeće. Normalan sluh upozorava nas na opasnost - naše uši mogu nam dati informaciju o lokaciji i brzini automobila koji se približava, na prijmjer. Sa dobrim sluhom u mogućnosti smo da slušamo selektivno, da se fokusiramo na jedan razgovor na glasnoj zabavi i da se lako prebacimo na drugi, tako da ne propustimo ni riječ. U stanju smo da cjenimo ljepotu žičanog kvarteta i zvug glasa voljene osobe!